Steeds Groen Tekst & PR is onderdeel van Steeds Groen. Deze blogsite laat het belang zien van  openbaar groen in de stad. Met inspirerende voorbeelden, opiniërende stukken en achtergronden.

Missie Steeds Groen

Openbaar groen in de stad is onmisbaar en verdient alle aandacht. Parken, groene pleinen, plantsoenen en groenstroken geven licht, lucht, rust en ruimte in een stad. Openbaar groen verhoogt het welzijn van de stadsbewoners, brengt hen in beweging  en brengt hen samen. Het verbetert de luchtkwaliteit, heeft ecologische waarde en is onontbeerlijk voor een goede waterhuishouding.

Werkervaring

Na mijn studie Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht heb ik een aantal jaar gewerkt als beleidsmedewerker in de defensiesector.

  • De meeste ervaring heb ik opgedaan als (eind)redacteur van verschillende soorten uitgaven voor de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, KVMO, waar ik tot september 2021 heb gewerkt. Hiernaast wat voorbeelden van werk waar ik (mede) verantwoordelijk voor ben geweest.
  • Sinds 2020 ben ik verbonden aan de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, KVBC. Ik schrijf artikelen voor hun uitgave Arbor Vitae en onderhoudt hun website. Daarnaast ondersteun ik het secretariaat van de keuringscommissie.
  • Sinds 2021 schrijf ik maandelijks artikelen voor Green Cities Europe. Voor hun reeks Best Practices verdiep ik mij in mooie, inspirerende en innoverende groene projecten in Nederlandse steden.

Met Steeds Groen Tekst & PR combineer ik mijn jarenlange werkervaring met de passie voor en kennis van groen. Ik schrijf dan ook specifiek voor de tuin- en boomkwekerijsector.

Meer weten over mijn professionele achtergrond? Ga dan naar mijn Linkedin account.Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Marion Lijmbach, eigenaar Steeds Groen Tekst & PR